TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SELANDİYEN-İPRESİYEN PALEOORTAMSAL KOŞULLARININ KALKERLİ NANNOFOSİL TOPLULUĞUNA DAYALI OLARAK YORUMLANMASI, KOCAELİ YÖRESİ TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geç Paleosen, Eosen, PETM, Kalkerli Nannofosil, Paleoortam, Kocaeli Late Paleocene, Eocene, PETM, Calcareous Nannofossil, Paleoenvironment, Kocaeli

Yazar
Caner Kaya Ozer c.kayaozer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası