TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GALATYA MASİFİ (ANKARA KUZEYİ) MİYOSEN FOSİL ORMANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLK SONUÇLAR VE PALEOKLİMATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Galatya Masifi, Fosil orman, Silisleşmiş ağaç, Miyosen Galatia Massive, Fossil forest, Silicified wood, Miocene

Yazarlar
N. Neslihan Acarca
Ünal Akkemik
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası