TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERKEN EOSEN EL GARIA FORMASYONU VE DİĞER KARBONAT BİRİMLERİNİN İRİ BENTİK FORAMİNİFERLERİ (BAŞLICA ORTHOPHRAGMİNİDLER), KUZEY TUNUS: PALEOBİYOCOĞRAFİK SONUÇLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orthophragminidler, iri bentik foraminifera, erken Eosen, El Garia Formasyonu,Tunus Orthophragminids, larger benthic foraminifera, early Eocene, the El Garia Formation,Tunisia

Yazarlar
Ali Osman Yücel
Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com
Kamel Boukhalfa
Mohamed Soussi
Aral Okay okay@itu.edu.tr Aynur Hakyemez aynurhakyemez@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası