TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİLİFKE-TAŞUCU (MERSİN, GÜNEY ANADOLU) BÖLGESİNDE YERALAN BİRİMLERİN PETROGRAFİSİ VE İPRESİYEN-LÜTESİYEN, LANGİYEN-SERRAVALİYEN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Silifke, Taşucu, planktonik foraminifer, biyostratigrafi, petrografi Silifke, Taşucu, Planktonic foraminifera, biostratigraphy, petrography

Yazarlar
Ümit Şafak usafak@cu.edu.tr Nusret Nurlu nusretnurlu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası