TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HAYMANA HAVZASI’NDA KRETASE-PALEOJEN SINIR TABAKALARINDAKİ PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİN BOLLUK VE ÇEŞİTLİLİK DEĞİŞİMLERİ VE KİTLESEL YOKOLUŞ DÜZEYİ ÜZERİNE YENİ GÖZLEMLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Haymana Havzası, Kitlesel yokoluş, Kretase-Paleojen sınırı, Paleo ortam, Planktonik foraminifera Cretaceous-Paleogene boundary, Haymana Basin, Mass extinction, Paleoenvironment, Planktonic foraminifera

Yazarlar
Ali Uygar Karabeyoğlu uygarkarabeyoglu@gmail.com
Sevinç Ozkan Altıner
Demir Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası