TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BOLKAR DAĞI BİRLİĞİ’NİN (ORTA TOROSLAR, TÜRKİYE) PERMİYEN-TRİYAS SINIR TABAKALARINDA FORAMİNİFER PALEONTOLOJİSİ, BİYOSTRATİGRAFİ VE SEKANS STRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Permiyen-Triyas sınırı, Bentik Foraminifer, Metre-ölçekli devirsellik, Orta Toroslar Permian-Triassic boundary, Benthic foraminifera, Meter-scale cycles, Central Taurides

Yazarlar
Aysel Hande Esatoğlu Vekli aesatoglu@yahoo.com Demir Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası