TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DÜNYANIN EN ZENGİN DENİZEL YOSUN FOSİLLERİ İÇEREN ÜST PERMİYEN ANADOLU PLATFORMU ÖRNEKLERİNDEN BAZI YENİ CİNSLER VE BUNLARIN YENİ SINIFLANDIRMAYA ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Anadolu, Üst Permiyen, Denizel Gymnocodiumgiller, Yeni cinsler, Yeni sınıflandırma Anatolia Upper Permian, Marine Gymnocodiacean Flora, New Genera, New classification.

Yazar
Tuncer Güvenç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası