TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KÖRFEZİ VE ÇEVRESİNİN GÜNCEL DEPREM RİSKİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İzmir Körfezi, Deprem, Fay Zonları, Sismik Tehlikenin Azaltılması

Yazarlar
Tarık Ilhan
Muhammet Duman muhammet.duman@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası