TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TECTON IC SEISMOLO GY MODEL OF IRAQ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Iraq, tectonic, seismology, earthquake.

Yazar
Mustafa R. Al-Ubaidi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası