TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MALATYA FAYI’NIN AKÇADAĞ-ÖREN (MALATYA) ARASINDA KALAN KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NEOTEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akçadağ-Ören, Kuvaterner, Malatya Fayı, Neotektonik Akçadağ-Ören, Quaternary, Malatya Fault, Neotectonic

Yazarlar
Süheyla Okuyucu suheylaokuyucu@hotmail.com Dilek Şatır dileksatir@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası