TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEY BOZKUŞ FAY ZONUNUN MORFOMETRİK ANALİZİ, KB İRAN

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler tektonik jeomorfoloji, morfometrik analiz, yapısal analiz, aktif fay zonu,Kuzey Bozkuş Fay Zonu, KB İran tectonic geomorphology, morphometric analysis, structural analysis, active fault zone, North Bozgush Fault Zone, NW Iran

Yazarlar
Reza Saber
Ayşe Çağlayan ayse.caglayan@csb.gov.tr Veysel Işık v.isik@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası