TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

CEVİZDERE (ÜNYE, ORDU) YÖRESİ KİLLİ ZEMİNLERİNİN KONSOLİDASYON VE PLASTİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ünye, killi zemin, konsolidasyon, plastik özellik, korelasyon Unye, clayey soil, consolidation, plastic properties, correlation

Yazarlar
Muhammet Oğuz Sünnetci
Hakan Ersoy blavetirraa@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası