TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALÜVYAL YELPAZEDEKİ BİRİMLERİN (MALATYA, AKÇADAĞ) JEOLOJİK - JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akçadağ, alüvyal yelpaze, jeoteknik özellikler, taşıma gücü Akçadağ, alluvial fan, geotechnical properties, bearing capacity

Yazarlar
Süheyla Okuyucu suheylaokuyucu@hotmail.com Koray Ulamış ulamis@ankara.edu.tr Recep Kılıç recepkilic06@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası