TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARAKAYA KOMPLEKSİ’NDE (KB ANADOLU) YER ALAN EKLOJİTLERİN RUTİL İZ ELEMENT BİLEŞİMİ VE RUTİL TERMOMETRESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eklojit, rutil termometresi, Karakaya Karmaşığı, KB Anadolu Eclogite, Zr-in-rutile thermometry, Karakaya Complex, NW Anatolia

Yazar
Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası