TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAZDAĞI MASİFİ (KUZEYBATI ANADOLU) METAGRANİTOYİDLERİNİN İZOTOP JEOKİMYASI VE JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kazdağı Masifi, metagranit, zirkon jeokimyası, SIMS, U-Pb LA yaşları Kazdag Massif, metagranite, zircon geochemistry, SIMS, LA-ICP-MS U-Pb dating

Yazarlar
Altuğ Hasozbek
Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr Güllü Deniz Külahcı gdenizd@gmail.com
Thomas Zack
K. Axel Schmitt
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası