TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KEBAN METAMORFİKLERİNİN TEKTONOSTRATİGRAFİSİNİN YENİ PALEONTOLOJİK VERİLERE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Toridler, Keban metamorfikleri, İz fosiller, Triyas, Vermiküler kireçtaşı fasiyesi. Eastern Taurides, Keban metamorphites, Trace fossils, Triassic, Vermicular limestone facies.

Yazar
Ali Kaya alikaya@pau.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası