TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GD TÜRKİYE’DE KADOMİYEN (EDİAKARAN-ERKEN KAMBRİYEN) MAGMATİZMASININ KÖKENİ VE TEKTONİK GELİŞİMİ ÜZERİNE ZİRKON U-Pb YAŞ VE JEOKİMYASAL SINIRLAMALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gnays, Kadomiyen, Pütürge, Zirkon U-Pb ve Hf izotopları, Gneisses, Cadomian, Pütürge, ZirconU-Pb and Hf isotopes.

Yazarlar
Melahat Beyarslan melahat.beyarslan@gmail.com
Yu-Chin Lin
A. Feyzi Bingol
Sun-Lin Chung
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası