TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİVRİKAYA Fe-SKARN CEHERLEŞMESİNİN JEOKİMYASAL, SIVI KAPANIM VE İZOTOP JEOLOJİSİ (C VE O) ÖZELLİKLERİ, (RİZE, KD-TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sivrikaya Fe-Skarn, Sıvı Kapanım, Raman Spektrometrisi, C ve O İsotopları, Kuzeydoğu Türkiye Sivrikaya Fe-Skarn, Fluid inclusion, Raman spectroscopy, C and O isotopes, Northeastern Turkey

Yazarlar
Yılmaz Demir ydemir78@hotmail.com Ibrahim Uysal uysal.ibrahim@gmail.com Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com
Melanie Kaliwoda
Andrea Jauss
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası