TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YIKAMANIN REZERVE VE KAYNAK HESAPLAMASINDAKİ ÖNEMİ: ÇELTİKÇİ KÖMÜR CEVHERLEŞMESİ, ANKARA, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yıkama, kül eldesi, rezerv-kaynak hesaplama, Çeltikçi, Ankara,Türkiye, Washability, ash liberation, reserve-resource calculation, Çeltikçi, Ankara,Turkey

Yazar
Cengiz Yalçın Demirci cengizdemirci@msn.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası