TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BALIKESİR-BURHANİYE-DUTLUCA KÖYÜ CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYONUN MİNERALOJİK, PETROGRAFİK İNCELENMESİ VE KÖKEN YORUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yüksek Sülfidasyon, Hidrotermal Alterasyon, Alünit, Kaolinit, Enarjit, High Sulphidation, Hydrothermal Alteration, Alunite, Kaolinite, Enargite

Yazarlar
Nihal Çevik nhlcevik@gmail.com Şükrü Koç koc@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası