TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PORFİRİ BAKIR YATAKLARININ MAGMATİKHİDROTERMAL TETİKLEYİCİLERİ VE KONTROLLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Porfiri yataklar, sığ dalma-batma, adakit, oksidasyon hali, magma verimliliği, Porphyry deposits, shallow subduction, adakite, oxidation state, magma fertility

Yazarlar
Mustafa Erde Bilir
Ilkay Kuşcu ikuscu@mu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası