TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZGUN FORMASYONU (ADANA BASENİ) İÇERİSİNDEKİ TÜFLERİN JEOKİMYASI, PETROLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tüf, jeokimya, Kuzgun Formasyonu, petroloji, Salbaş, Tuff, geochemistry, Kuzgun formation, petrology, Salbaş

Yazarlar
Nusret Nurlu nusretnurlu@gmail.com Sedat Türkmen sturkmen@yahoo.com
Fevzi Oner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası