TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GABRO KAYAÇLARININ KUZEY İRAN’DA PALEOTETİS SUTURU BOYUNCA İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mafik kayaçlar, Gabro, Kıtasal yay, Kuzey İran, Mafic rocks, Gabbro, Continental arc, North Iran.

Yazarlar
Leila Rezaei
Mohssen Moazzen
Martin Timmerman
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası