TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TOKAT VE SİVAS YÖRELERİ (KD TÜRKİYE) ORTA EOSEN VOLKANİK KAYALARININ PETROJENEZİ VE TEKTONOMAGMATİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler orta Eosen, çarpışma sonrası volkanizma, petrojenez, izotop jeokimyası, middle Eocene, post-collisional volcanism, petrogenesis, isotope geochemistry

Yazarlar
Gonenç Goçmengil gonencgocmengil@istanbul.edu.tr Zekiye Karacık zkaracik@itu.edu.tr Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası