TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MAGMATİK KAYAÇ JEOKİMYASI VERİLERİNİN YORUMLANMASI İÇİN YENİ BİR WEB TABANLI UYGULAMA: ÖNCEL MODELLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler magmatik petroloji, jeokimyasal modelleme, web-tabanlı, python, D3.js, igneous petrology, geochemical modeling, web-based, python, D3.js

Yazarlar
Goksu Uslular
Erdem Türk
Sinan Ozaydın
Izzet Pembeci
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası