TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜRÜN ve KANGAL HAVZALARINDAKİ (SİVAS) ERKEN MİYOSEN-PLİYOSEN BAZALTLARININ PETROLOJİSİ VE TEKTONİK ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeokimya, levha içi bazalt, Orta-Doğu Anadolu volkanizması, Geochemistry, intra-plate basalt, Central-East Anatolian volcanism

Yazarlar
Ayça Kocaarslan aychayildirim@hotmail.com Emrah Yalçın Ersoy yalcin.ersoy@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası