TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARADAĞ STOĞU’NDA (BALYA-BALIKESİR) FRAKSİYONEL KRİSTALLEŞME, MAGMA KARIŞMASI (MİXİNG/MİNGLİNG) VE PERİTEKTİK FAZ KATILIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biga Yarımadası, magma karışımı, peritektik faz, K/Ar yaşlandırma, manto-kabuk etkileşimi, Biga Peninsula, magma mixing, peritectic phase, K/Ar dating, mantle-crust interaction.

Yazarlar
Sabah Yılmaz Şahin
Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr Cem Kasapçı kasapci@istanbul.edu.tr
Sinan Ongen
Nurullah Hanilçi nurullah@istanbul.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası