TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AĞRI DAĞI VOLKANI MAGMA POMPALAMA SİSTEMLERİ, DOĞU ANADOLU: JEOFİZİKSEL VE NUMERİK MODELLEME ÇALIŞMALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Magma odaları, volkano-tektonik, kabuksal stres, numerik modelleme, Magma chambers, magma reservoirs, volcano-tectonic, crustal stresses, numerical models.

Yazarlar
Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr
Abdelsalam Elshaafi
Mohamed K. Salah
John Browning
Agust Gudmundsson
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası