TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SON KALKOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞLARI’NDA (G.Ö. 6000- 3200) GÖLLER BÖLGESİ’NİN İKLİM MODELLEMESİ: MAKROFİZİKSEL İKLİM MODELİ SONUÇLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Göller Bölgesi, Arkeoloji, Orta-Holosen iklim değişikleri, Makrofiziksel İklim Modeli, 4.2 ka İklim Olayı, Lake District, Archaeology, Mid-Holocene Climatic Changes, Macrophysical Climate Model, 4.2 ka Climate Event

Yazar
Arman Tekin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası