TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MUĞLA POLYESİ VE TORTULLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner, Polye, Tortul, Muğla, Quaternary, Polje, Sediment, Muğla.

Yazarlar
Ayla Bulut Üstün aylabulut@yahoo.com Refahat Osmançelebioğlu refahat@yahoo.com Sonay Boyraz Aslan sonayboyraz@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası