TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FOSİL POLEN KAYITLARI YARDIMIYLA MEKANSAL VE ZAMANSAL BAĞLAMDA PALEOVEJETASYON ANALİZLERİ: KAPADOKYA YÖRESİ ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fosil Polen, İzopolen, Kapadokya, Paleovejetasyon, Cappadocia, Fossil Pollen, Geographic Information Systems, Isopollen, Paleovegetation

Yazarlar
Ahmet Kose
Çetin Şenkul
Warren John Eastwood
Uğur Doğan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası