TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İKLİM VE DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GENÇ TEKTONİZMA KONTROLÜNDE SAKARYA NEHRİ’NİN GEÇ PLEYİSTOSEN EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sakarya Nehri, Geyve Boğazı, taraça, lüminesans, p-IRIR, drone fotogrametri, Sakarya River, Geyve Gorge, terrace, luminescence, p-IRIR, drone photogrammetry

Yazarlar
Mehmet Korhan Erturaç erturac@gmail.com Cengiz Zabcı zabci@itu.edu.tr
Cercis Ikiel
Eren Şahiner erensahiner6@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası