TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TYANA ANTİK KENTİ (KEMERHİSAR, NİĞDE) VE YÖRESİNİN HOLOSEN DÖNEMİ PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner, Holosen, sedimantoloji, paleocoğrafya, Bor Ovası, Quaternary, Holocene, sedimentology, paleogeography, Bor Plain

Yazarlar
Alper Gürbüz
Mehmet Şener mehmet2sener@yahoo.com Mustafa Korkanç mkorkanc@ohu.edu.tr Dilek Şatır dileksatir@gmail.com
Murat Tektaş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası