TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU PONTİDLERİN GEÇ KUVATERNER DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI VE AKTİF TEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, OSL yaşlandırma, Yükselim hızı, Denizel taraça, Aktif tektonik, Eastern Pontides, OSL dating, Uplift rate, Marine terrace, Active tectonics

Yazarlar
Mustafa Softa
Joel Q.g. Spencer
Tahir Emre tahir.emre@deu.edu.tr Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Mehmet Turan Mehmetturan23@outlook.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası