TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

CROLL-MİLANKOVİÇ HİPOTEZİ: GEÇMİŞİ, SORUNLARI VE UYGULAMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Croll-Milankoviç, astronomik döngüler, iklim, Croll-Milankovitch, astronomical cycles, climate

Yazar
Z. Bora On
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası