TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MİKROMEMELİLER PALEONTOLOJİSİ TÜRKİYE’DE KUVATERNER ÇALIŞMALARINA NE KATABİLİR?

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mikromemeliler, Kemirgenler, Kuvaterner, Kuzey Anadolu Fay Zonu, Micromammals, rodents, Quaternary, North Anatolian Fault Zone

Yazarlar
Ozan Erdal
Mehmet Korhan Erturaç erturac@gmail.com
Şevket Şen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası