TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANADOLU’DA GEÇ KUVATERNER BUZUL BUZULLARARASI DÖNGÜLERİNİN TÜRLER ÜZERİNE ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biyocoğrafya, Coğrafi dağılım değişiklikleri, Ekolojik niş modellemesi, İklim değişikliği, Moleküler filocoğrafya, Biogeography, Climate change, Ecological niche modelling, Molecular phylogeography, Range shifts

Yazar
Hakan Gür
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası