TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE PLEİSTOSEN ARKEOLOJİSİ: GELECEK ARAŞTIRMALARI İÇİN ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Pleistosen arkeolojisi, Paleolitik, araştırma tarihçesi, bölgesel arkeoloji, Pleistocene archaeology, Paleolithic, research history, regional archaeology

Yazar
Berkay Dinçer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası