TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PLEİSTOSEN DÖNEM’DEN BİR ALT PALEOLİTİK KESİT: KARAİN

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karain, Alt Paleolitik, Yontmataş, Tekno-tipoloji, Karain, Lower Paleolithic, Chipped Stone, Techno-typology

Yazar
Yavuz Aydın
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası