TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

LÜMİNESANS TARİHLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR: YAŞ SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ VE ÖRNEK HAZIRLAMA PROSEDÜRÜNÜN SADELEŞTİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Lüminesans tarihlendirme, OSL, çok derin tuzaklar, yaş tayini limitleri, Luminescence dating, OSL, very deep traps, age limits

Yazarlar
Eren Şahiner eren.sahiner@tmmob.org.tr
Georgios S. Polymeris
Niyazi Meriç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası