TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANADOLU GÖLLERİNDE KUVATERNER ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner, Göl çökelleri, Anadolu Gölleri, Geçmiş iklim, Geçmiş ortam, Quaternary, Lake sediments, Anatolian Lakes, Paleoclimate, Paleoenvironment

Yazar
Sena Akçer On
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası