TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KOZMOJENİK 36Cl İZOTOPU KULLANILARAK GENÇ LAVLARIN TARİHLENDİRİLMESİ: GEÇ PLEİSTOSEN – ERKEN HOLOSEN ERCİYES MONOJENETİK LAV DOMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Erciyes Volkanı, genç lavlar, kozmojenik 36Cl, nükleojenik üretim, Erciyes Volcano, young lava flows, cosmogenic 36Cl, nucleogenic production

Yazarlar
Mehmet Akif Sarıkaya mehmetakifsarikaya@gmail.com
Atila Çinar
Erdal Şen
Orkun Ersoy
Marek Zreda
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası