TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL ENERJİ KONUSUNDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji, idare hukuku, idare, sorumluluk, Geothermal energy, renewable energy, administrative law, administration, liability

Yazar
Münci Çakmak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası