TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KLAİPEDA JEOTERMAL ALANINDA ENJEKSİYON PROBLEMLERİ-GELİŞTİRİLMEKTE OLAN HASSAS UYARIM İŞLEMLERİ İÇİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Düşük enjeksiyon, Kumtaşı rezervuarı, Çökelme, Mikrobiyoloji, İnce taneli göçü, Korozyon, Low injectivity, Sandstone reservoir, Precipitation, Microbiology, Fines migration, Corrosion

Yazarlar
Maren Brehme
Guido Blocher
Simona Regenspurg
Harald Milsch
Sigitas Petrauskas
Robertas Valickas
Ernst Huenges
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası