TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI CUMALI (SEFERİHİSARİZMİR) JEOTERMAL SİSTEMDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Elektrik Üretimi, Enerji, Jeotermal, Seferihisar, Electricity Production, Energy, Geothermal, Seferihisar

Yazar
Murat Erdoğan muraterdogan17@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası