TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SIĞ JEOTERMAL SİSTEMLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE GELENEKSEL GÜÇ SİSTEMİYLE KIYASLANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal toprak kaynakli ısı pompaları, yaşam döngüsü analizi, sera gazı emisyonu, performans etki katsayısı, Geothermal ground coupled heat pumps, life cycle assessment, green houses gas emissions, coefficient of performance

Yazarlar
Ayşe Ozdoğan Dolçek aysedolcek@gmail.com
James M. Tinjum
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası