TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALAŞEHİR (MANİSA) JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Alaşehir, jeotermal sular, Gediz, hidrojeolojik modelleme, Menderes Masifi, Türkiye, Alaşehir, geothermal waters, Gediz, hydrogeological modeling, Menderes Massif, Turkey

Yazarlar
Nevzat Ozgür nevzatozgur@sdu.edu.tr
Ibrahim Ibrahim Abubakar
Yeşim Bostancı
Ezgi Yürük yuruk_ezgi@hotmail.com
Tuğba Arife Çalışkan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası