TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALADAĞ OFİYOLİTİ (G-TÜRKİYE) MANTO PERİDOTİTLERİ VE KABUKSAL KAYAÇLARININ Re-Os İZOTOPİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Aladağ ofiyoliti, manto peridotiti, Re-Os izotopu, piroksenit, gabro, Aladağ ophiolite, mantle peridotite, Re-Os isotope, pyroxenite, gabbro

Yazarlar
Samet Saka
Ibrahim Uysal uysal.ibrahim@gmail.com Emrah Yalçın Ersoy yalcin.ersoy@deu.edu.tr
LukᚠAckerman
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası