TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYSERİ-YAHYALI ve DEVELİ İLÇELERiNDE BULUNAN “ROMA OCAKLARI”NDA RADYOMETRİK 14C VERİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kayseri, Roma Ocakları, Kömür parçası, 14C Radyometrik Yaşlandırma,Bizans-Osmanlı Dönemleri, Kayseri, Roman Mines, Coal sample, 14C radiometric age, Byzantium and Ottoman period.

Yazar
Ahmet Kartalkanat kartalkanat@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası