TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAÇKAR BATOLİTİ ORTA EOSEN GRANİTOYİDLERİNİN 40Ar/39Ar JEOKRONOLOJİSİ VE Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI, KD TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Eosen granitoyidleri, 40Ar/39Ar jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb izotop oranları, KD Türkiye, Middle Eocene granitoids, 40Ar/39Ar geochronology, Sr-Nd-Pb isotope ratios, NE Turkey

Yazar
Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası